ge changes

   
- хорошее качество  

4:20 - 长歌行 ||Chang Ge Xing || The Long Ballad || Путешествия Чангэ - Спец. материалы 154
Загружено 14 мая 2021

1:39 - 长歌行 ||Chang Ge Xing || The Long Ballad || Путешествия Чангэ - Спец. материалы 147
Загружено 14 мая 2021

2:10 - 长歌行 ||Chang Ge Xing || The Long Ballad || Путешествия Чангэ - Спец. материалы 146
Загружено 14 мая 2021

1:9 - 长歌行 ||Chang Ge Xing || The Long Ballad || Путешествия Чангэ - Спец. материалы 144
Загружено 14 мая 2021

1:36 - 长歌行 ||Chang Ge Xing || The Long Ballad || Путешествия Чангэ - Спец. материалы 135
Загружено 6 мая 2021

1:30 - 长歌行 ||Chang Ge Xing || The Long Ballad || Путешествия Чангэ - Спец. материалы 129
Загружено 4 мая 2021

1:18 - 长歌行 ||Chang Ge Xing || The Long Ballad || Путешествия Чангэ - Спец. материалы 125
Загружено 2 мая 2021

3:4 - 长歌行 ||Chang Ge Xing || The Long Ballad || Путешествия Чангэ - Спец. материалы 124
Загружено 1 мая 2021

3:16 - 长歌行 ||Chang Ge Xing || The Long Ballad || Путешествия Чангэ - Спец. материалы 123
Загружено 1 мая 2021

2:33 - 长歌行 ||Chang Ge Xing || The Long Ballad || Путешествия Чангэ - Спец. материалы 122
Загружено 1 мая 2021

3:58 - 长歌行 ||Chang Ge Xing || The Long Ballad || Путешествия Чангэ - Спец. материалы 121
Загружено 1 мая 2021

1:41 - 长歌行 ||Chang Ge Xing || The Long Ballad || Путешествия Чангэ - Спец. материалы 119
Загружено 30 апреля 2021

1:42 - 长歌行 ||Chang Ge Xing || The Long Ballad || Путешествия Чангэ - Спец. материалы 118
Загружено 30 апреля 2021

1:39 - 长歌行 ||Chang Ge Xing || The Long Ballad || Путешествия Чангэ - Спец. материалы 117
Загружено 28 апреля 2021

1:18 - 长歌行 ||Chang Ge Xing || The Long Ballad || Путешествия Чангэ - Спец. материалы 116
Загружено 28 апреля 2021

3:10 - 长歌行 ||Chang Ge Xing || The Long Ballad || Путешествия Чангэ - Спец. материалы 115: Персонажи оживают в реальности
Загружено 28 апреля 2021

2:57 - [The Long Ballad] PART (20) (Li Yue Yan & Li Chang Ge)(Lý Trường Ca x Lý Nhac Yến)[李长歌x李乐嫣]
Загружено 28 апреля 2021
#TheLongBallad#长歌行#ZhaoLusi#DilrabaDilmurat#TriệuLộTưxĐịchLệNhiệtBa#赵露思X迪丽热巴#TheLongBalladOst#TheLongBalladMV#长歌行Ost#长歌行MV

1:18 - 长歌行 ||Chang Ge Xing || The Long Ballad || Путешествия Чангэ - Спец. материалы 114
Загружено 27 апреля 2021

1:35 - 长歌行 ||Chang Ge Xing || The Long Ballad || Путешествия Чангэ - Спец. материалы 113
Загружено 27 апреля 2021

1:51 - [The Long Ballad] PART (2) (Li Yue Yan & Li Chang Ge)(Lý Trường Ca x Lý Nhac Yến)[李长歌x李乐嫣]
Загружено 25 апреля 2021
#TheLongBallad#长歌行#ZhaoLusi#DilrabaDilmurat#TriệuLộTưxĐịchLệNhiệtBa#赵露思X迪丽热巴#TheLongBalladOst#TheLongBalladMV#长歌行Ost#长歌行MV

1:55 - FMV Chang Ge The Long Ballad x Lin Dong Martial Universe [Yang Yang Dilraba Dilmurat] 😍
Загружено 25 апреля 2021

5:59 - 长歌行 ||Chang Ge Xing || The Long Ballad || Путешествия Чангэ - Реакция: У Лэй, И Дацань , Ва Эр смотрят дораму
Загружено 24 апреля 2021

1:14 - 长歌行 ||Chang Ge Xing || The Long Ballad || Путешествия Чангэ - Спец. материалы 106
Загружено 24 апреля 2021

16:47 - 长歌行 ||Chang Ge Xing || The Long Ballad || Путешествия Чангэ - Спец. материалы 105: Документальный фильм о саундтрэке
Загружено 24 апреля 2021

1:45 - 长歌行 ||Chang Ge Xing || The Long Ballad || Путешествия Чангэ - Спец. материалы 103
Загружено 24 апреля 2021

1:41 - 长歌行 ||Chang Ge Xing || The Long Ballad || Путешествия Чангэ - Спец. материалы 102
Загружено 22 апреля 2021

1:3 - 长歌行 ||Chang Ge Xing || The Long Ballad || Путешествия Чангэ - Спец. материалы 101
Загружено 22 апреля 2021

1:10 - 长歌行 ||Chang Ge Xing || The Long Ballad || Путешествия Чангэ - Спец. материалы 100
Загружено 22 апреля 2021

5:20 - 长歌行 ||Chang Ge Xing || The Long Ballad || Путешествия Чангэ - Спец. материалы 99: Интервью с создателями и актёрами
Загружено 22 апреля 2021

1:7 - Dilireba x Leo Wu • The Long Ballad - Thẩm Viên Ngoại 沈园外 (吴磊x迪丽热巴) | A Si Na Sun x Li Chang Ge
Загружено 21 апреля 2021
♪ BGM: Thẩm Viên Ngoại 沈园外
◇ Drama: Trường Ca Hành - The Long Ballad | 长歌行
◇ Couple: Ca Chuẩn • A Sử Na Chuẩn x Lý Trường Ca - Ge Sun • A Si Na Sun x Li Chang Ge | 阿诗勒隼 x 李长歌
◇ Cast: Ngô Lỗi x Địch Lệ Nhiệt Ba - Wu Lei (Leo Wu) x Dilireba Dilmurat | 吴磊 x 迪丽热巴

▷ Cre: 牧鱼肖小羊鸭 on bilibili
歌隼|沈园外 在池台的正中 像当初的怀中 隔太多春秋会不能相拥【吴磊X迪丽热巴】【阿诗勒隼X李长歌】【长歌行】
>

2:3 - Dilireba x Leo Wu • The Long Ballad - Ái Vãn Đình Biên 爱晚亭边 (吴磊x迪丽热巴) | A Si Na Sun x Li Chang Ge
Загружено 21 апреля 2021
♪ BGM: Ái Vãn Đình Biên - Tiểu Thời | 爱晚亭边 - 小时
◇ Drama: Trường Ca Hành - The Long Ballad | 长歌行
◇ Couple: Ca Chuẩn • A Sử Na Chuẩn x Lý Trường Ca - Ge Sun • A Si Na Sun x Li Chang Ge | 阿诗勒隼 x 李长歌
◇ Cast: Ngô Lỗi x Địch Lệ Nhiệt Ba - Wu Lei (Leo Wu) x Dilireba Dilmurat | 吴磊 x 迪丽热巴

▷ Cre: 漫漫何其难 on bilibili
草原自由的鹰,爱上了长安皎洁的月。 ◇ 歌隼夫妇 ◇ 迪丽热巴 x 吴磊 ◇ 长歌行
>

7:5 - 长歌行 ||Chang Ge Xing || The Long Ballad || Путешествия Чангэ - Спец. материалы 98: Интервью с У Лэйем
Загружено 21 апреля 2021

1:7 - 长歌行 ||Chang Ge Xing || The Long Ballad || Путешествия Чангэ - Спец. материалы 97
Загружено 21 апреля 2021

2:17 - 长歌行 ||Chang Ge Xing || The Long Ballad || Путешествия Чангэ - Спец. материалы 96
Загружено 21 апреля 2021

1:28 - 长歌行 ||Chang Ge Xing || The Long Ballad || Путешествия Чангэ - Спец. материалы 95
Загружено 21 апреля 2021

1:17 - 长歌行 ||Chang Ge Xing || The Long Ballad || Путешествия Чангэ - Спец. материалы 94
Загружено 20 апреля 2021

1:48 - 长歌行 ||Chang Ge Xing || The Long Ballad || Путешествия Чангэ - Спец. материалы 93
Загружено 20 апреля 2021

1:36 - 长歌行 ||Chang Ge Xing || The Long Ballad || Путешествия Чангэ - Спец. материалы 92
Загружено 20 апреля 2021

1:53 - 长歌行 ||Chang Ge Xing || The Long Ballad || Путешествия Чангэ - Спец. материалы 91
Загружено 20 апреля 2021

3:7 - 长歌行 ||Chang Ge Xing || The Long Ballad || Путешествия Чангэ - Спец. материалы 88: Интервью с актёрами и создателями
Загружено 20 апреля 2021

  Видео найдено за 0.8941 секунд

Интересное в мире

Смотреть фильмы онлайн